Piše: C.R., UME

Dve tretjini priseljencev nista registrirani na zunanjih mejah EU. Vstopne in tranzitne države zanemarjajo svoje dolžnosti, pojasnjuje bavarski notranji minister.

Večina priseljencev, ki zaprosijo za azil, vstopi neopaženo prek zunanjih meja EU. To kaže ocena registracij Eurodac vseh prosilcev Zveznega urada za migracije in begunce (Bamf), ki jo je objavil časnik “Welt am Sonntag”.

Med vsemi 151.277 prosilci za azil, starimi 14 let in več, ki so leta 2022 prispeli v Nemčijo, “približno dve tretjini (približno 101.000) ni imelo zadetka Eurodac”, piše Bamf.

Joachim Herrmann (CSU), bavarski notranji minister, je za časnik Welt am Sonntag dejal: “Varovanje zunanjih meja EU je na dnevnem redu. Vstopne in tranzitne države EU kaznivo zanemarjajo svojo dolžnost zbiranja podatkov o migrantih brez vizumov. Varnostno tveganje povečuje tudi dejstvo, da vse več ljudi vstopa v EU povsem nenadzorovano.”

Herrmann vztraja pri ponovnem uveljavljanju evropske zakonodaje in upa, da je vrh EU prinesel preobrat. “Schengen ne pomeni, da ne bo več nadzora, vendar je bil dogovor vedno takšen: nadzor na notranjih mejah se lahko odpravi, če so zunanje meje dobro zaščitene. Osnovni pogoj je bila tudi možnost, da glavne ciljne države, kot je Nemčija, prosilce za azil, ki nadaljujejo pot brez dovoljenja, vrnejo odgovorni državi. Brez registracije in možnosti premestitve v Nemčijo bomo morali prej ali slej spet govoriti o nacionalnih ukrepih za zaščito meja.”

Pravzaprav bi morale države na zunanji meji EU registrirati veliko večino priseljencev, ki prihajajo v to državo. Le majhen delež prosilcev v Nemčiji namreč potuje neposredno v Zvezno republiko, ne da bi pred tem bivali v drugih evropskih državah.

Vse države EU so že dolgo dolžne registrirati vsakega nezakonitega migranta, starejšega od 14 let, in ga vnesti v evropsko zbirko podatkov Eurodac.

Ta članek je bil prvotno objavljen na EPOCH TIMES.