Piše: Elmar Forster

“Mednarodni denarni sklad” (MDS) se je- kot nekakšna vlada v senci- resno lotil izvedbe velike ponastavitve: od evropskih vlad je zahteval, da naraščajoče stroške energije prenesejo neposredno na potrošnike, češ, da bi tako “varčevali z energijo” in spodbudili prehod na čistejše vire energije. Hkrati poziva k zaščiti revnejših gospodinjstev, kot je poročal Financial Times, ki je citiral namestnika direktorja evropskega oddelka MDS.

Zavrnitev “široke podpore”

Za pozivom MDS vladam, naj preidejo od ukrepov široke podpore k ciljno usmerjeni pomoči, pa niso le dobičkonosni motivi: Po ocenah Mednarodnega denarnega sklada bi namreč stroški boja proti naraščajočim cenam energije zaradi obsežnih ukrepov za znižanje cen letos v številnih državah presegli 1,5 odstotka gospodarske proizvodnje. To bi bilo dražje od izravnave povišanja življenjskih stroškov 20 odstotkov najrevnejših gospodinjstev (po ocenah MDS naj bi to do leta 2022 v povprečju znašalo le okoli 0,4 odstotka bruto domačega proizvoda).

Začaran krog se začne vrteti

Posledično pa ta ukrep MDS vodi v nenehno pavperizacijo množic, gospodarsko uničenje doslej neodvisnega srednjega razreda in njihovo popolno odvisnost od državnih podpornih ukrepov, ki jih MDS financira s posojili, da bi jih nato še naprej narekoval vladam. Naslednji koraki, kot sta ukinitev gotovine ali odprava mobilnosti individualnega prevoza, so potem le še vprašanje časa, saj je treba ljudem brez dohodka zagotoviti le osnovne potrebe.

V tem pogledu se krožni ples proti veliki ponastavitvi nadaljuje z neverjetno hitrostjo: zadolževanje držav s prikritimi ukrepi pomoči, nato pa zaradi vojnih izdatkov in gospodarske podpore vojno opustošeni Ukrajini vodi v neposredno odvisnost od MDS in hkrati v onemogočanje nacionalnih vlad. V resnici gre za de-demokratizacijo fasadnih demokracij, ki pogosto komaj še obstajajo.

Onemogočanje demokratično izvoljenih nacionalnih držav

Potem ko je Madžarska kot prva uvedla zgornje meje cen energije, so ji sledile še druge države, kot so Francija, Španija in Portugalska. Znižanje davkov na električno energijo je tudi v Nemčiji in na Nizozemskem, subvencije za energijo pa v Italiji, Grčiji, Nemčiji in Združenem kraljestvu.

Vir: UME